STABILIREA UNUI PROTOCOL IMAGISTIC INOVATOR DE OPTIMIZARE A DIAGNOSTICULUI PRECOCE AL ANOMALIILOR FETALE MAJORE

Programul: Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020; Axa Prioritară 1. Acțiune 1.2.1 Cod competiţie: Competiția POC-A.1-A.1.2.1- D- 2015; Contract de finanţare nr. 75 / 08.09.2016;
Contractant: S.C. ENDOGYN A.M.

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii firmei ENDOGYN A.M. SRL pe piata nationala si europeana prin crearea si aplicarea unui protocol investigational  imagistic ultrasonografic inovativ in vederea optimizarii metodei de detectie precoce a anomaliilor fetale. 

Rezumatul activităților derulate

Proiectul a fost demarat cu sub-activitatea de Elaborarea modelului de protocol optim de diagnostic precoce al anomaliilor fetale, ude s-s avut în vedere elaborarea unui model inovativ, optimizat al protocolului diagnostic ecografic fetal de la finalul primului trimestru (12-13 săptămâni), luând în considerare activitatea de cercetare anterioară a grupului de studiu, ghidurile de bună practică medicală și studiile recente publicate sau comunicate în cadrul jurnalelor şi manifestarilor ştiinţifice de anvergură. Mai multe premise au stat la elaborarea noului model de protocol:

 • dezvoltarea cunoaşterii în domeniul medicinei materno-fetale, conceretizată prin noile ghiduri publicate de societăţile internaţionale şi naţionale din doimeniu, studiile recente de anvergură şi experienţa clinică a medicilor implicaţi în proiect.
 • capabilităţile pe care le comportă echipamentele ecografice din prezent (rezoluţia de vizualizare a imaginii anatomice, evaluare funcţională fetală),
 • diferenţierea importanţei anomaliilor fetale şi implicit a diagnosticului prenatal al acestora, prin studiul: ratelor de prevalenţă ale acestora la naştere, gravitatea diverselor anomalii depistabile antenatal, accesibilitatea evaluării ecografice a parametrilor anatomici fetali şi consecutiv ratele de diagnostic ale anomaliilor respectivelor structuri cuprinse în protocoale

În urma coroborării acestor factori, au fost studiate diverse formule de abordare a evaluării structurale, cu o extindere variabilă, pentru a determina o variantă optimă. Am realizat asocieri de parametri cu impact semnificativ în detecţia precoce a anomaliilor structurale fetale majore, grave, dar încercand sa pastrăm un cost redus în termeni de timp de examinare (uşor şi rapid accesibili). Scopul final a fost reprezentat de crearea unui protocol investigational  imagistic ultrasonografic inovativ în vederea optimizarii metodei de detecţie precoce a anomaliilor fetale. 

În cadrul subactivităţii următoare Experimentarea direct de catre aplicant a protocoalelor de diagnostic optimal cu privire la detectia precoce a anomaliilor majore fetale, am experiment protocolul de diagnostic optimal prin resurse proprii. Trei protocoale au fost testate, elaborate în cursul subactivității precedente, după cum urmează:

 • protocolul bazal - rapid ca timp de execuţie, dar citat cu rate scăzute de detecţie a anomaliilor, datorită numarului mic de structuri anatomice fetale investigate);
 • protocol extins de examinare - implică resurse importante în materie de timp de examinare, echipamente de înaltă tehnologie, examinatori cu nivel înalt de întelegere şi experienţă, dar cunocut a implica rate înalte de diagnostic a anomaliilor fetale, similare cu evaluarea morfologică din trimestrul al doilea, datorită extensiei investigației morfologice fetale;
 • protocolul inovativ dezvoltat în cadrul studiului, conceput şi optimizat de aplicant drept un hibrid în intenția de a diagnostica o rată de anomalii apropiată de cea aferentă protocolului extins, dar fară a crește semnificativ timpul de scanare.

Rezultatele au confirmat ipoteza care a stat la baza propunerii de proiect. Protocolul optimizat a condus la o ameliorare semnificativă a timpului de examinare și a necesității evaluării ecografice transvaginale, dar menţinând un grad ridicat de eficiență, asemănător protocolului extins de evaluare.

A urmat subctivitatea de realizare a protocolului optim de diagnostic precoce al anomaliilor fetale constând în stabilirea de noi specificaţii de operare, în cadrul căreia a fost analizat produsul / protocolul inovativ de investigaţie fetală dezvoltat anterior, a fost definitivată asocierea optimă de parametri morfologici şi au fost stabilite specificaţiile de operare pentru folosirea acestuia în cadrul scanării fetale. Ulterior, a fost elaborat şi produsul finit inovativ al proiectului - manualul care contine metodologia de lucru pentru utilizarea protocolului optim de diagnostic precoce al anomaliilor fetale. Acesta este ataşat acestui raport.

În subactivitatea ulterioară, a fost testat şi validat protocolul pilot de diagnostic prin Experimentarea direct de catre aplicant a protocoalelor de diagnostic optimal cu privire la detecţia precoce a anomaliilor majore fetale, de către membri ai echipei de cercetare, care nu au luat parte la activităţile anterioare de dezvoltare experimentală. Această testare a protocolului optimizat, conform manualului şi specificaţiilor de operare, a relevat rezultate similare cu acelea obţinute de către colectivul de cercetare în etapele precedente, referitor la gradul de eficiență în depistarea anomaliilor fetale, timpul şi calea de examinare transabdominală / transvaginală.

Ca o continuare firească, în subctivitatea de Pregatire pentru punerea în funcţiune a serviciului inovativ de diagnostic ecografic precoce al anomaliilor fetale au fost corelate, optimizate şi activate resursele umane şi materiale pentru punerea în funcţiune şi lansarea pe scară largă a protocolului inovativ de diagnostic precoce al anomaliilor fetale. Operatori independenti au confirmat fezabilitatea protocolului validat în cadrul activităţii de dezvoltare experimentală.

A urmat Revizuirea documentatiei de aplicare a serviciului inovativ de diagnostic ecografic precoce al anomaliilor fetale bazat pe protocolul de diagnostic validat anterior, în urma cărora a fost decisă o minimă revizuire a manualului de utilizare al protocolului de diagnostic ecografic pecoce al anomaliilor fetale.

În cadrul activităţii de Realizare a unui serviciu inovativ prin aplicarea pe scară largă a protocolului de diagnostic ecografic precoce al anomaliilor fetale, am realizat implementarea noului serviciu, prin aplicarea pe scară largă a protocolului de diagnostic ecografic precoce al anomaliilor fetale.

Referitor la beneficiile aduse de protocolul inovativ în cadrul lotului studiat, a fost diagnosticat un spectru larg de anomalii la ecografia de la finalul primului trimestru, iar protocolul optimizat de scanare a fătului a funcţionat în mai multe direcţii în beneficiul cazurilor diagnosticate. Astfel, protocolul propus de studiu a completat diagnosticul malformativ prin semnalarea unor aspecte anatomice care, în condiţiile unui protocol bazal, ar fi rămas nediagnosticate. Considerăm astfel că gravida şi cuplul pot astfel beneficia de o consiliere extinsă cu privire la asocierile şi prognosticul anomaliilor unor parametri folosiţi de rutină în evaluările de la această vârstă de sarcină.

Prelucrarea datelor şi diseminarea rezultatelor cu privire la beneficiile folosirii protocolului optimizat de evaluare

Calitatea deosebită a informaţiilor obţinute în cadrul studiului ne-a încurajat să propunem publicarea rezultatelor obţinute în acest studiu, coroborate cu experienţa anterioară, în reviste internaţionale şi comunicarea acestora la conferinţe şi congrese de anvergură pe plan naţional şi internaţional. Am realizat un bilanţ al lucrărilor ştiinţifice prezentate şi publicate, cu privire la avantajele optimizării diagnosticlui morfologic fetal precoce, la 12-13 săptămâni gestaţionale.

 • Congrese / conferinţe internaţionale şi naţionale
  • O parte din avantajele deosebite ale protocolului inovativ dezvoltat în centrul nostru, dar şi eventuale capcane, precum aspecte fals pozitive ale examinării şi modul cum ele pot fi depăşite au fost prezentate oral la cel mai important congres internaţional din acest domeniu medical, susţinut anual de către Societatea Internaţională de Ultrasonografie în Obstetrică şi Ginecologie - „27th ISUOG World Congress (ISUOG, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology)”, susţinut la Viena, 15 - 19 septembrie, 2017: „Performance and errors of the first trimester (FT) extended anomaly scan. Key points for the management of the scan protocol” („Performaţa şi erorile evaluării extinse de prim trimestru. Aspecte esenţiale în magamentul protocolului de examinare”).

    http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.17809/epdf

 • Direcţiile lansate în această lucrare au fost detaliate pe larg pe plan naţional, iar pentru început rezultatele obţinute în cadrul studiului au fost diseminate la Conferinţa „Zilele Anuale ale Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului Alessandrescu-Rusescu”, 23-25 noiembrie 2017, prin două lucrări: „Arcul aortic la dreapta diagnosticat antenatal: experienta unui centru tertiar” şi „Autopsia fetala. Un nou inceput pentru cuplu”.

http://insmc2017.medical-congresses.ro/Content/Media/Volum_abstracte_INSMC.pdf

În aceste lucrări a fost prezentată modalitatea prin care un un protocol optimizat are potenţialul de a detecta toate anomaliile de poziţie ale arcului aortic precoce în sarcină. Acest lucrul este deosebit de important, datorită asocierii acestei anomalii cardio-vasculare fetale cu diverse sindroame genetice sau malformative. De asemenea, am subliniat necesitatea progresiei examenului autopsic fetal, în condiţiile optimizării protocolului ecografic, care oferă astfel detalii anatomice extinse, suplimentare şi care necesită tehnici speciale de verificare. În acest sens, aspectele autopsice feto-patologice ar trebui sa răsundă noilor cerinţe şi să poată oferi tehnic posibilitatea confirmării acestor examinări, sub forma unui audit pentru investigaţia ecografică. 

 • Organizatorii celui de-Al VI-lea Congres Societăţii Române de Ultrasunete în Obstetrică şi Ginecologie din mai, 2018, ne-au invitat să prezentăm următoarele lucrări care conţin rezultate obţinute în cadrul studiului:
  • Rolul unui protocol extins de prim trimestru în evaluarea anomaliilor fetale datorate sindromului de bride amniotice (Prenatal detection of body stalk, limb-body wall defects and amniotic bands adhesion malformation syndrome),
  • Optimizarea ecografiei morfologice de prim trimestru. Detecţia versus supradiagnosticarea anomaliilor
  • Fezabilitatea unui nou protocol de evaluare a sistemului ventricular cerebral în primul trimestru de sarcină
  • Detecţia anomaliilor conotruncale în primul trimestru, folosind un protocol morfologic optimizat (Detection of cono-truncated abnormalities in the first trimester, using an optimized morphological protocol)
  • Sindromul de obstrucţie congenitală a căilor aeriene superioare. Principii de diagnostic (Congenital high airways obstruction syndrome – diagnosis principles),
  • NIPT în locul amniocentezei. Între particularități locale și date stiintifice / NIPT instead amniocemtesis. What if?
  • Diagnosticul ecografic în anomaliile cardiace. Rolul explorărilor ulterioare (Fetal heart, ultrasound investigation and follow-up. What is more?).

http://www.sruog2018.medical-congresses.ro/Content/Media/Brosura%20SRUOG%202018.pdf

 • Organizatorii celui de-Al VI-lea Congres Societăţii Române de Ultrasunete în Obstetrică şi Ginecologie din mai, 2018, ne-au invitat să prezentăm următoarele lucrări care conţin rezultate obţinute în cadrul studiului:
  • Rolul unui protocol extins de prim trimestru în evaluarea anomaliilor fetale datorate sindromului de bride amniotice (Prenatal detection of body stalk, limb-body wall defects and amniotic bands adhesion malformation syndrome),
  • Optimizarea ecografiei morfologice de prim trimestru. Detecţia versus supradiagnosticarea anomaliilor
  • Fezabilitatea unui nou protocol de evaluare a sistemului ventricular cerebral în primul trimestru de sarcină
  • Detecţia anomaliilor conotruncale în primul trimestru, folosind un protocol morfologic optimizat (Detection of cono-truncated abnormalities in the first trimester, using an optimized morphological protocol)
  • Sindromul de obstrucţie congenitală a căilor aeriene superioare. Principii de diagnostic (Congenital high airways obstruction syndrome – diagnosis principles),
  • NIPT în locul amniocentezei. Între particularități locale și date stiintifice / NIPT instead amniocemtesis. What if?
  • Diagnosticul ecografic în anomaliile cardiace. Rolul explorărilor ulterioare (Fetal heart, ultrasound investigation and follow-up. What is more?).

http://www.sruog2018.medical-congresses.ro/Content/Media/Brosura%20SRUOG%202018.pdf

 • Pe plan international, în cadrul congresului 34th Fetus As a Patient International Congress, mai 2018, a fost prezentată lucrarea denumită Confirmarea diagnosticului în malformaţiile majore ale sistemului nervos central (Definitive diagnosis of major CNS abnormalities. More than a challenge), care a continut informaţii referitoare la diagnosticul pozitiv precoce al anomaliilor sistemului nervos central. Programul manifestării:

http://www.fetus2018.eu/content/media/Brochure%20Fetus-IAPM%202018.pdf

 

 • Reviste internaţionale
  • La ambele congrese menţionate anterior am fost invitaţi să publicăm in extenso, sub formă de articole indexate ISI Proceedings, lucrările menţionate mai sus. În cadrul acestor lucrări, am subliniat avantajele deosebite ale optimizării protocolului de investiagaţie ecografică a fătului la 12-13 săptămâni gestaţionale, materializate printr-o rată de detecţie mult crescută a malformaţiilor majore ale diverselor organe, aparate şi sisteme fetale, abordate separat în lucrările de mai sus.
  • Beneficiile optimizării protocolului diagnostic de prim trimestru, cu privire la diagnosticarea precoce a anomaliilor cerebro-spinale, au fost publicate într-o revistă internaţională – „Neonatal and Pediatric Medicine”, indexată în baze de date internaţionale (CrossRef, RefSeek, Google Scholar, Hamdard University, EBSCO A-Z), în cadrul articolului „CNS Abnormalities at 11-14 Weeks”, DOI: 10.4172/2572-4983.1000141, publicat 29 noiembrie, 2017.

https://www.omicsonline.org/open-access/cns-abnormalities-at-1114-weeks-2572-4983-1000141-96490.html

În cadrul acestui articol am arătat cum protocolul optimizat de evaluare ecografică în primul trimestru, are capacitatea de a diagnostica majoriatatea malformaţiilor majore ale sistemului nervos central, deoarece două dintre cele mai frecvente şi grave grupuri de malformaţii – defectele de tub neural şi holoprozencefalia – sunt diagnosticabile precoce în sarcină.

 Deşi nu este un rezultat asumat al cercetării, autorii au emis şi argumentat conceptele inovative dezvoltate în cadrul proiectului, în scopul popularizării acestui tip de examinare, adaptat cerinţelor medicine materno-fetale modern şi justificat prin progresul tehnologic din domeniu. Invitaţia şi implicarea cercetătorilor ENDOGYN A.M. în colectivul redacţional reprezintă o recunoaştere a competenţei şi activităţii inovatoare din domeniul diagnosticului prenatal precoce, desfăşurată de membri ai colectivului implicat în cadrul studiului. În aceste capitole au fost expuse modalităţile şi tehnicile prin care poate fi optimizat diagnosticul prin folosirea unui protocol ecografic extins, care poate pune în evidenţă malformaţiile fetale precoce în sarcină.